Vanderbilt University partnership to bring virtual reality to orthopedic residency program: 3 insights

The Nashville-based Vanderbilt University Medical Center orthopedic residency program partnered with Osso VR to use the virtual reality training ...

from: https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.beckersspine.com/orthopedic-spine-practices-improving-profits/item/41469-vanderbilt-university-partnership-to-bring-virtual-reality-to-orthopedic-residency-program-3-insights.html&ct=ga&cd=CAIyGjg5NjVlMGM0YzM3ZjhiODc6Y29tOmVuOlVT&usg=AFQjCNFxZdlr2OyQbaRJk44hBSKoZDQSwQ